Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich w stosunku do wszystkich, oferowanych na stronie rebecadelana.pl produktów cyfrowych, w tym kursów dziewiarskich online.

  1. Dostarczenie produktów w formie elektronicznej oraz świadczenie usługi nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia kosztów dostawy.
  2. Płatności za produkty cyfrowe, jakimi są kursy dziewiarskie, dostępne na stronie rebecadelana.pl, realizowane są za wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayPal. W obu serwisach możliwe jest dokonywanie płatności kartą kredytową. Dodatkowe formy płatności, takie jak przedpłata na konto, lub przelew tradycyjny dedykowane są produktom mającym postać fizyczną, takim jak włóczki i akcesoria, gotowe wyroby dziewiarskie, zestawy do samodzielnego wykonania.
  3. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayPal, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W takim przypadku Klient, jeżeli w dalszym ciągu jest zainteresowany zakupem, może wykonać kolejne zmówienie.
  4. Produkty posiadające formę cyfrową i przesłane online nie podlegają zwrotom. Szczegółowo zagadnienie to regulują: art. 16 ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 Ustawy o ochronie praw konsumenta z dn. 2 marca 2000 r.
  5. Zamówienia na produkty cyfrowe realizowane są natychmiast po odnotowaniu wpłaty na konto, lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Sprzedający gwarantuje stały dostęp do materiałów przewidzianych w ramach kursów online.