Polityka weryfikacji opinii

Poniżej znajdziesz politykę weryfikacji opinii, jaka obowiązuje w Sklepie pod adresem rebecadelana.pl oraz kryteria weryfikujące, którymi kieruję się przy publikacji opinii na stronie.

Dokładam wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy faktycznie nabyli Produkt. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z poniższym regulaminem opinii.

Stosuję środki techniczne, aby zweryfikować, czy osoba publikująca opinię jest rzeczywiście Konsumentem  (weryfikacja za pośrednictwem adresu e-mail).

Regulamin opinii

Sprzedający, w ramach Sklepu, udostępnia Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Produktach. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

  • bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • naruszających dobra osobiste Sprzedającego lub osoby trzeciej;
  • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Produktu.

Sprzedający może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z niniejszym Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Produkt. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedającego opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedający podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedający może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.